Hướng dẫn cấu hình thêm website vào dịch vụ CDN

Bài viết này BKCDN sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình thêm website vào dịch vụ CDN. Cụ thể sau khi đã  đăng kí thành công dịch vụ, bạn sẽ nhận được mail chứa thông tin dịch vụ CDN với domain đã đăng kí. Hệ thống CDN của BKCDN quản lý trực tiếp tại trang … Đọc tiếp Hướng dẫn cấu hình thêm website vào dịch vụ CDN