Tip hướng dẫn upload SSL Certificate mới nhất

Bài viết  này BKCDN xin hướng dẫn Tip hướng dẫn upload SSL Certificate trên trang quản lý CDN. Xem thêm: Tích hợp CDN vào website PrestaShop [Hướng dẫn] Truy cập vào trang quản lý của CDN BKCDN mà các bạn đã đăng ký. Đường dẫn truy cập: http://cp.bkcdn.vn/. Thông tin User và Password được gửi kèm … Đọc tiếp Tip hướng dẫn upload SSL Certificate mới nhất