Tích hợp CDN vào mã nguồn Opencart – Tip hướng dẫn

Bài viết này BKCDN sẽ hướng dẫn tích hợp CDN vào mã nguồn Opencart, để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ CDN và tạo CDN Resource các bạn có thể tham khảo ở link dưới nhé.

Một lưu ý là trước khi cấu hình tích hợp CDN thì các bạn hãy backup lại toàn bộ dữ liệu ra một bản lưu trữ dự phòng.

Bước 1: Download Module VQmod

Các bạn Download Module VQmod ở cả 2 Link 1Link 2 về máy tính. Các bạn giải nén 2 file này và copy 2 thư mục admin vqmod, sau đó upload lên thư mục chính của Website Opencart.

Bước 2: Đăng nhập vào quản trị Admin của Opencart.

– Chọn Extensions -> Installerupload file các bạn vừa download ở Link 1.

tích hợp CDN vào mã nguồn Opencart

– Chọn Extensions -> Extensions -> Modules

tích hợp CDN vào mã nguồn Opencart 1

– Tìm chọn Integrated VQmod và Install

tích hợp CDN vào mã nguồn Opencart 3

– Sau khi đã Install -> các bạn chọn Icon cái bút để chỉnh sửa Module -> Chuyển sang EnableSave lại.

Chuyển sang Enable và Save

– Cấp quyền cho Module: System -> Users -> User Groups -> edit Administrator

  • extension/module/integrated_vqmod

Bước 3: Đăng nhập vào quản trị hosting quản lý Source Code.

Chỉnh sửa file …/vqmod/xml/vqmod_opencart.xml mà các bạn đã download ở Link 2 và upload website.

Đổi tên file vqmod_opencart.xml -> vqmod_opencart.vqmod.xml và thay mới nội dung theo CDN Resource mà bạn đã tạo. Thay “cdn.your_domain” bằng CDN Resource của bạn.

<modification>
  <id><![CDATA[BKNS OpenCart CDN Integration]]></id>
  <version><![CDATA[2.4+]]></version>
  <vqmver><![CDATA[1.0.0]]></vqmver>
  <author><![CDATA[https://bkcdn.vn/]]></author>
  <file name="system/library/response.php">
    <operation>
      <search position="replace"><![CDATA[echo $output;]]></search>
      <add><![CDATA[echo $this->cdn_output($output);]]></add>
    </operation>
    <operation>
      <search position="before"><![CDATA[public function output() {]]></search>
      <add>
        <![CDATA[
          function cdn_output($result) {
            $cdn_domain = 'cdn.chanhblog.cf';
            $http_scheme = (isset($_SERVER['HTTPS']) && (($_SERVER['HTTPS'] == 'on') || ($_SERVER['HTTPS'] == '1'))) ? 'https' : 'http';
            $cdn_domain = $http_scheme .'://'. $cdn_domain;
            $result = str_replace($http_scheme . "://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/image/', $cdn_domain . '/image/', $result);
            $result = str_replace('src="catalog/view/javascript/',%20'src="' . $cdn_domain . '/catalog/view/javascript/', $result);
            $result = str_replace('href="catalog/view/javascript/',%20'href="' . $cdn_domain . '/catalog/view/javascript/', $result);
            $result = str_replace('src="'%20.%20$http_scheme%20.%20"://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/catalog/view/javascript/',%20'src="' . $cdn_domain . '/catalog/view/javascript/', $result);
            $result = str_replace('src="catalog/view/theme/journal2/image/',%20'src="' . $cdn_domain . '/catalog/view/theme/journal2/image/', $result);
            $result = str_replace('src="catalog/view/theme/default/image/',%20'src="' . $cdn_domain . '/catalog/view/theme/default/image/', $result);
            $result = str_replace('href="catalog/view/theme/journal2/stylesheet/',%20'href="' . $cdn_domain . '/catalog/view/theme/journal2/stylesheet/', $result);
            $result = str_replace('href="catalog/view/theme/default/stylesheet/',%20'href="' . $cdn_domain . '/catalog/view/theme/default/stylesheet/', $result);
            return $result;
          }
        ]]>
      </add>
    </operation>
  </file>
</modification>

      Save lại nội dung file và kiểm tra: Extensions -> Modifications

Save lại nội dung file và kiểm tra

      Hoàn thành các bước trên là bạn đã tích hợp CDN vào mã nguồn Opencart

      Chúc các bạn thành công!

Tin Liên quan

Hướng dẫn sử dụng CloudFlare &#8211; Update DNS cloudflare chạy CDN

Hướng dẫn sử dụng CloudFlare – Update DNS cloudflare chạy CDN

Nội DungCloudFlare là gì?1. Ưu điểm của CloudFlare là gì?2. Nhược điểm của CloudFlare là gì?Kết hợp  Cloudflare và BKCDN1....

Thời gian cache trong CDN được thiết lập như thế nào?

Thời gian cache trong CDN được thiết lập như thế nào?

Bạn có thể thiết lập giới hạn thời gian cache trong cdn để kiểm soát cache trên máy chủ edge server của CDN....

Hướng dẫn tích hợp CDN vào mã nguồn Odoo

Hướng dẫn tích hợp CDN vào mã nguồn Odoo

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn  từng bước để tích hợp CDN vào trong mã nguồn Odoo. Nếu...

Hướng dẫn cách tích hợp CDN cho Laravel

Hướng dẫn cách tích hợp CDN cho Laravel

Nội Dung1.  Hướng dẫn tích hợp CDN cho Laravel1.1. Bước 1: Đăng ký dịch vụ CDN1.2. Bước 2: Tạo custom...

Tích hợp CDN vào WordPress bằng Plugin LiteSpeed Cache

Tích hợp CDN vào WordPress bằng Plugin LiteSpeed Cache

Bài viết này BKCDN sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp CDN vào mã nguồn WordPress sử dụng Plugin LiteSpeed...

Hướng dẫn tích hợp CDN cho nền tảng Xenforo

Hướng dẫn tích hợp CDN cho nền tảng Xenforo

Bạn có thể dùng máy chủ CDN để tăng tốc website để lưu trữ nội dung và các tập tin...

Tích hợp CDN vào WordPress bằng Plugin W3 Total Cache

Tích hợp CDN vào WordPress bằng Plugin W3 Total Cache

Bài viết này BKNS sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp CDN vào WordPress bằng Plugin W3 Total Cache Trước tiên...

Hướng dẫn tích hợp CDN vào mã nguồn Magento

Hướng dẫn tích hợp CDN vào mã nguồn Magento

Bài viết này BKNS sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp CDN vào mã nguồn Magento, để biết thêm thông...