Thời gian cache trong CDN được thiết lập như thế nào?

Bạn có thể thiết lập giới hạn thời gian cache trong cdn để kiểm soát cache trên máy chủ edge server của CDN. Có 2 lựa chọn bạn có thể giới hạn được thời gian cache: bằng website của bạn và bằng cách cài đặt của dịch vụ CDN. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để biết rõ hơn nhé!

1. Thiết lập giới hạn thời gian cache trong website của bạn

Bạn có thể thiết lập thời gian này trong cấu hình của webserver. Cấu hình trong các file quản lý cơ bản.

Ví dụ thiết lập thời gian cache trong Apache (.htaccess)

# 30 ngày
<FilesMatch "\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">
    Header add Cache-Control "max-age=2592000, public"
</FilesMatch>
 
# 2 ngày
<FilesMatch "\.(xml|txt)$">
    Header add Cache-Control "max-age=172800, public, must-revalidate"
</FilesMatch>
 
# 2 giờ
<FilesMatch "\.(html|htm)$">
    Header add Cache-Control "max-age=7200, public, must-revalidate"
</FilesMatch>

# NO CACHE
<FilesMatch "\.(html|htm)$">
    Header add Cache-Control "no-cache"
</FilesMatch>

Ví dụ thiết lập thời gian cache trong Nginx

# 30 ngày
location ~* \.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$ {
	add_header Cache-Control "max-age=2592000, public"
}
 
# 2 ngày
location ~* \.(xml|txt)$ {
	add_header Cache-Control "max-age=172800, public, must-revalidate"
}
 
# 2 giờ
location ~* \.(html|htm)$ {
	add_header Cache-Control "max-age=7200, public, must-revalidate"
}

# NO CACHE
location ~* \.(html|htm)$ {
	add_header Cache-Control "no-cache"
}

2. Thiết lập giới hạn thời gian cache trong CDN

Bạn có thể giới hạn cache trong phần cài đặt  ở đường dẫn như hình ảnh bên dưới. Đơn vị giới hạn ở đây là đơn vị phút

thiet-lap-gioi-han-thoi-gian-cache-trong-cdn

Thông qua bài viết trên đây, hi vọng rằng bạn đã có được những kiến thức cần thiết phục vụ cho công việc của mình. Chúc các bạn cấu hình thành công!

Tìm hiểu thêm: Cache là gì? Vai trò và phân loại các cache

 

______

Tin Liên quan