Hướng dẫn xem thống kê trong dịch vụ CDN

Chào các bạn hôm nay BKCDN sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu trang quản lý CDN.Tại đây bạn có thể theo dõi lượng truy cập hay các thống kê chi tiết về dịch vụ CDN mà các website đã truy câp.

Login vào trang https://cp.bkcdn.vn/ với thông tin mà BKNS đã cung cấp khi đăng ký dịch vụ.

Tiếp theo các bạn click vào tab Overview.

Hướng dẫn xem thống kê trong dịch vụ CDNTại đây bạn có thể xem được các thống kê về CDN đã cài đặt lên các website của bạn.

  1. Menu Overview bạn sẽ theo dõi được tổng thể thống kê về các website đang cài đặt CDN.
  • Live Chart : Biểu đồ thống kê băng thông truy cập khi có cache và không có cache.Hướng dẫn xem thống kê trong dịch vụ CDN
  • TOP 5 CDN RESOURCES : Đây là biểu đồ top 5 trang website cdn sử dụng nhiều nhất.
  • Hướng dẫn xem thống kê trong dịch vụ CDNTOP 5 HTTP ERRORS : Top 5 truy cập http cdn bị lỗi.

Hướng dẫn xem thống kê trong dịch vụ CDN

  •     VISITOR STATISTIC : Thống kê tỉ lệ truy cập từ các quốc gia

Hướng dẫn xem thống kê trong dịch vụ CDN

  • TOP 5 CDN LOCATIONS : Top 5 khu vực truy cập qua website CDN.

Hướng dẫn xem thống kê trong dịch vụ CDN

2 . Cache Statistics: Đây là trang thông báo thống kê cache

3. Top Files : Đây là trang thông báo files có lượng truy cập nhiều

4. Top referrers : Đây là top những tên miền truy cập qua cdn

5.Visitors : Đây là trang thống kê cụ thể lượng truy cập qua cdn hằng ngày và chi tiết số lượng truy vấn qua cdn ở từng quốc gia.

6.Bandwidth Statistics : Trang thống kê băng thông sử dụng qua CDN

7.Concurrent Statistics : Lựa chọn thống kê chi tiết các vùng truy cập qua CDN.

Tin Liên quan