Công nghệ truyền phát video trực tuyến trên nền tảng đám mây

Streaming as a Service là gì?

https://techvccloud.mediacdn.vn/zoom/650_406/2019/10/10/streaming-as-a-service-saas-1570693309826166944280-crop-1570693315540132021512.jpg

      Công nghệ truyền phát video trực tuyến hay Streaming as a Service (SaaS) là khái niệm được phân nhánh từ Storage as a Service, cùng gọi tắt là SaaS. Có thể nói đây chính là giải pháp mang tính toàn cầu, được tích hợp nhiều dịch vụ với nhau nhằm giảm tải quá trình phát trực tuyến vào đám mây.

      Streaming as a service là tổng hòa của sự linh hoạt và khả năng mở rộng theo mô hình pay-as-you-go (chỉ trả tiền cho những gì sử dụng) như các dịch vụ đám mây hiện nay. Nó có mức giá rất hợp lý và tính chất tự phục vụ của nền tảng đám mây.       

[Infographic] Streaming as a service (SaaS) – Công nghệ truyền phát video trực tuyến trên nền tảng đám mây - Ảnh 1.

Streaming as a service (SaaS) – Công nghệ truyền phát video trực tuyến trên nền tảng đám mây

______

Tin Liên quan