Tìm hiểu buffer là gì?

Định nghĩa Buffer?

Tìm hiểu buffer là gì?

– Buffer là vùng lưu trữ dữ liệu tạm thời trong thời gian chờ để chuyển đến một vị trí khác. Buffer thông thường nằm trong ổ RAM của máy tính. Buffer được phát triển nhằm ngăn chặn sự tắc nghẽn dữ liệu khi gửi đi từ một port.

– Nhờ có buffer mà môt thiết bị hay quá trình có thể hoạt động mà không bị ảnh hưởng hay bị tác động bởi các thiết bị hoặc chương trình khác.

– Buffer hoạt động có hiệu quả khi size của buffer và các thuật toán dùng để di chuyển dữ liệu ra vào buffer cần được designer cho buffer đó xem xét cụ thể

– Buffer là điểm lưu trữ trung gian tuy nhiên buffer lại không tồn tại lâu để đẩy nhanh tốc độ của một hoạt động khi có sự phối hợp giữa các hoạt động riêng lẻ.  

Thuật ngữ này được sử dụng cả trong lập trình và phần cứng.

Trong lập trình, buffer có thể được hiểu là việc cần thiết phải sàng lọc dữ liệu từ vị trí đích dự định để dữ liệu có thể được chỉnh sửa hoặc xử lý trước khi chuyển sang một tệp hoặc cơ sở dữ liệu thông thường.

Tìm hiểu thêm: CDN nhận dạng theo Location và theo RUM

Tin Liên quan