Lịch sử sơ lược về CDN

CDN đã được tạo ra cách đây gần 20 năm để giải quyết thách thức trong việc đẩy một lượng lớn dữ liệu nhanh chóng đến người dùng cuối trên internet. Ngày nay, chúng đã trở thành động lực thúc đẩy việc cung cấp nội dung trang web, đang tiếp tục được nghiên cứu, cải tiến bởi các học viện và các nhà phát triển thương mại.
Lịch sử sơ lược về CDN

Mạng cung cấp nội dung đầu tiên được xây dựng vào cuối những năm 90 và những mạng này đảm nhiệm 15-30 phần trăm lưu lượng truy cập internet toàn cầu. Theo đó, sự phát triển của nội dung băng thông rộng và phát trực tuyến âm thanh, video và dữ liệu liên quan qua internet đã đi cùng với quá trình phát triển CDN. Nói chung, sự phát triển của CDN có thể được phân loại thành bốn thế hệ:

– Giai đoạn tiền hình thành: Trước khi thực sự tạo ra CDN, công nghệ và cơ sở hạ tầng cần thiết đã được phát triển. Thời kỳ này chủ yếu là máy chủ, bộ nhớ đệm phân cấp, các cải tiến trong máy chủ web và triển khai proxy bộ nhớ đệm. Mirroring, caching và multihoming cũng là những công nghệ mở đường cho việc tạo ra và phát triển CDN.

– Thế hệ thứ nhất: Các lần lặp lại đầu tiên của CDN chủ yếu tập trung vào phân phối nội dung động và tĩnh, vì đây là hai loại nội dung duy nhất trên web. Cơ chế nguyên tắc sau đó là tạo ra và thực hiện các bản sao, định tuyến thông minh và các phương pháp tính toán biên. Các ứng dụng và thông tin được phân chia trên các máy chủ.

Lịch sử sơ lược về CDN

 

– Thế hệ thứ hai: Tiếp theo là CDN tập trung vào phát trực tuyến nội dung âm thanh và video hoặc các dịch vụ Video theo yêu cầu như Netflix cho người dùng và các dịch vụ tin tức. Thế hệ này cũng đã dọn đường việc cung cấp nội dung trang web cho người dùng di động và chứng kiến việc sử dụng các kỹ thuật điện toán đám mây và P2P.

– Thế hệ thứ ba: Thế hệ thứ ba của CDN là nơi chúng ta đang ở hiện tại và vẫn đang tiếp tục phát triển với những nghiên cứu và phát triển mới. Chúng ta có thể mong đợi CDN trong tương lai sẽ ngày càng được xây dựng theo mô hình cho cộng đồng. Điều này có nghĩa là hệ thống sẽ được điều khiển bởi bất kỳ ai. Tự định cấu hình dự kiến sẽ là cơ chế công nghệ mới, cũng như tự quản lý và phân phối nội dung tự động. Chất lượng trải nghiệm cho người dùng cuối được kỳ vọng sẽ là động lực chính trong tương lai.

Tin Liên quan